SDLVA

SDLVA

  Hold Shift Key for secondary sorting
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF (min)
(Hz)
Freq Response RF (max)
(Hz)
Input Range (typ)
(dB)
Temp Drift (typ)
(dB)
RF Threshold (typ)
(dBm)
Vsupply (typ)
(V)
Isupply (typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1HMC1013 SDLVA Detector 500k 18.5M 67 0.5 -62- 183m $1,103.18
2HMC913-Die SDLVA Detector 0.6G 20G 59 1.5 -54 3.3 80m $0.00
3HMC813-Die SDLVA Detector 1G 26G 55 0.5 -53 3.3 150m $0.00
4HMC613 SDLVA Detector 100k 20M 59 0.5 -54- 83m $932.43
5HMC913LC4B SDLVA Detector 0.6G 20G 59- -54 3.3 80m $913.61
6HMC813LC4B SDLVA Detector 1G 26G 55 0.5 -53 3.3 150m $1,021.90